Erik Ramsberg
Partner

erik@oplandske.as
Tlf:
918 33 475


Statsautorisert revisor fra NHH.


Tidligere partner i BDO gjennom 20 år.


Erik er en relasjonsbygger med et stort nettverk og lang erfaring innen økonomisk rådgivning.


Gjennom aktiv rådgivning har Erik også gått inn som eier i flere virksomheter, hvor han også sitter i styret.


Jobber ofte tett opp mot økonomifunksjonen i selskaper han har styreverv, ofte med fokus på sentrale nøkkeltall og driftsforbedringer. Har også bistått selskaper i aksjonærkonflikter og økonomisk oppgjør i forbindelse med avbruddsforsikring.


Kjernekompetanse innen finansieringsløsninger, transaksjoner, skatteoptimalisering, generasjonsskifter og selskapsstruktur.

Steinar Nordengen
Partner

steinar@oplandske.as
Tlf:
974 19 761


Siviløkonom og statsautorisert revisor fra NHH.


5 års erfaring fra revisjon av store selskaper i Arthur Andersen. 12 års erfaring fra corporate finance i ABG Sundal Collier, hvor han også var finansdirektør i 4 år.


Har og har hatt en rekke styreverv, og har de siste årene kombinert rådgivningsvirksomhet med styrearbeid og egne investeringer.


Steinars erfaring fra mange og komplekse transaksjoner er unik i Innlandet.


Kjernekompetanse omfatter transaksjoner, finansiering, verdsettelse, eierskap og en analytisk tilnærming til økonomi og drift med fokus på forbedringer.

Dag Jørgensen
Partner

dag@oplandske.as
Tlf:
901 04 788


Vegar Strand
Partner / Daglig leder

vegar@oplandske.as
Tlf: 488 41 260


Siviløkonom fra NHH og noe informatikk ved NTNU.


Tidligere administrerende direktør i GD-konsernet, CFO i HOFF SA og Lillehammer 2016 Youth Olympic Games og management consultant ved pwcs Oslo-kontor. Erfaring fra en rekke styreverv.


Vegar ble i 2016 kåret til ett av Norges største ledertalenter i Assessit sin årlige kåring.


Kjernekompetanse inkluderer prosjektledelse, operasjonelle forbedringer og effektiviseringer, strategi- og målstyringsprosesser, analyse, styreverv og forretningsutvikling.