Forretningsutvikling og prosjektledelse

Dette inkluderer blant annet prosessforbedringer, produktutvikling, prosjektledelse, analyser, effektiviseringer, strategiprosesser, målstyring, organisasjonsutvikling, bærekraft, innleid ledelse (adm dir / økonomisjef, strategisjef, HR-sjef) og tilsvarende.

Vi jobber med oppstartselskaper, etablerte foretak i endring og selskaper som opplever strategiske, finansielle eller organisatoriske utfordringer. Vi kan bistå eller være drivende part i utarbeidelse av planverk og gjennomføring av prosjekter.


Metodisk jobber vi tett med deg og dine ansatte, og bistår enten du ønsker å finjustere, utvikle eller modernisere virksomheten din.


Transaksjoner og finansiering

Dette inkluderer blant annet bistand knyttet til planlegging og gjennomføring av kjøp eller salg av et selskap eller virksomhetsområde, samt bistand i forbindelse med fusjon eller fisjon. Verdsettelse og forhandlinger inngår ofte som en del av dette.

Vi bistår også ifm valg av optimale finansierings-løsninger, samt gjennomføring av både finansiering og refinansering. Vår kompetanse omfatter fremmedkapital, egenkapital og hybrider av slike.

Vi jobber tett sammen med eiere og ledelse i alle faser av slike prosesser. Der vi ikke selv har unik kompetanse eller konsesjon vet vi hvem vi bør spørre om råd. Vi kan også være en uavhengig sparringpartner der det pågår en strukturert kjøps- eller salgsprosess.


Selskapsstruktur, skatt/avgift og løpende rådgivning

Vi bistår eiere og selskaper med å finne en optimal struktur for å nå de mål de setter seg. Dette gjelder selskapsrettslig og skatte- og avgiftsmessig. Ved behov benytter vi oss av et nettverk av advokater, for å sikre den beste kompetansen innenfor hvert fagområde.

Vi bistår selskaper hvor det er uenighet mellom aksjonærer. Dette gjør vi gjennom vår brede kompetanse, evne til å finne gode løsninger og fokus på å bygge bro mellom mennesker.


Vi bistår en rekke kunder med mindre oppdrag i form av løpende rådgivning. Dette kan være jevnlige samtaler, konkrete enkeltoppdrag av mindre art eller som aktiv sparringspartner til ledere på ulike nivåer.